Op zoek naar videohometraining?

videohometraining
Kortdurende Video-Hometraining K-VHT in gezinnen met jonge kinderen Effectieve jeugdinterventies NJi.
Stel uw vraag. Databank Effectieve Jeugdinterventies Kortdurende Video-Hometraining K-VHT in gezinnen met jonge kinderen. Kortdurende video-hometraining K-VHT is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren in de opvoeding.
Artist
AIT Associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling VIB VHT Videohometraining Video-hometraining Video home training Videointeractiebegeleiding video interactie begeleiding.
Video-hometraining kan zowel geboden worden door professionele instellingen als door pedagogen en psychologen die werken vanuit een eigen praktijk. Video-hometraining wordt zowel kortdurend ingezet bij lichte opvoedingsproblemen, als langduriger bij complexe problematiek. Informatie over de mogelijkheid om video-hometraining aan te vragen, kunt u krijgen bij de steunpunten van AIT.
wasdroger
Videohometraining Kenter Jeugdhulp.
Als u meer wilt weten over videohometraining en/of video-interactiebegeleiding, neemt u dan contact op met Mariëtte Braam 088 243 41 53 / mbraam@kenterjeugdhulp.nl. AIT-steunpunten Steunpunten zijn organisaties in verschillende werkvelden kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening die beschikken over veel know-how m.b.t.
laptop reparaties eindhoven
Videohometraining Careyn.
In zo'n' situatie hebben u en uw kind misschien behoefte aan kortdurende begeleiding. Careyn Jeugd en Gezin Breda kan u deze begeleiding bieden in de vorm van videohometraining of videothuisbegeleiding. De videohometrainer leert u wat nodig is om goed contact te maken.
adwords keyword
Videohometraining Rivas.
Eerst wordt met u besproken welke hulp u nodig en heeft en of videohometraining daarvoor het juiste middel is. Er zijn geen kosten verbonden aan de videohometraining. Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met de jeugdverpleegkundige via Rivas Zorglijn 0900-8440.
Begeleiding met behulp van een video.
Maar soms ook neemt de training een jaar of meer in beslag en soms wordt de videohometraining na enige tijd herhaalt. De opnames worden thuis gemaakt tijdens de gewone dagelijkse situaties zoals de maaltijd, spelen, naar bed brengen van het kind etcetera.
Video Home Training Pento.
Video Home Training. Video-Home-Training VHT is een manier om ouders met behulp van video-opnamen te begeleiden in de communicatie met hun kind. Video Home Training voor bewustwording. Bij dove of slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis moet u op een andere manier met uw kind communiceren.
Videohometraining Icare JGZ.
Als het niet wordt vergoedt, dan kun je als lid bent van Icare Ledenvereniging één keer per jaar gratis gebruikmaken van videohometraining. Het lidmaatschap van Icare Ledenvereniging kost 2050, per jaar en biedt naast een gratis consult videohometraining nog veel meer voordelen, bijvoorbeeld korting op cursussen.
Video-hometraining VHT in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd Effectieve jeugdinterventies NJi.
Videohometraining is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 4-12 jaar waar de ouders lichte tot matige opvoedingsproblemen ervaren en/of één of meerdere kinderen thuis en/of op school probleemgedrag vertonen dat externaliserend of internaliserend van aard is. VHT is bedoeld voor ouders die: Opvoedingsspanning ervaren, in een negatieve spiraal zitten in de omgang met hun kinderen, de gebruiksaanwijzing van hun kinderen niet kunnen lezen, aangeven dat hun opvoedvaardigheden tekort schieten.

Contacteer ons